Daripada jumlah itu, 32 terdiri daripada pelajar dan dua guru tahfiz serta enam ahli jawatankuasa surau.