Kerajaan mengambil langkah menyekat penerbangan keluar masuk dari India bagi mencegah kemasukan varian baharu COVID-19.