Razeef Rakimin berkata pengagihan bakul makanan tidak semestinya memerlukan wakil rakyat berada di lokasi.