Pendengaran itu antaranya akan mendengar isu berkaitan rancangan menukar status Rimba Komuniti Shah Alam kepada pembangunan komersial.