Laporan itu mengatakan pertemuan batal atas dasar hormat dan bukan kerana tidak cukup kuorum untuk mesyuarat BN itu.