Dengan itu saja Malaysia akan mencapai kestabilan politik yang seterusnya membawa kepada pertumbuhan ekonomi selepas kemerosotan akibat Covid-19, kata Johari Abdul Ghani.