Perdana Menteri berkata perindustrian di Malaysia perlu dilaksanakan secara mesra alam sekitar menerusi pendekatan penggunaan dan pengeluaran yang mampan.