Antara lima negara yang dicadangkan ialah Brunei, Korea Selatan, New Zealand, Australia dan Jepun.