KAJANG – Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) menggalakkan usahawan pertanian menjadikan ladang mereka sebagai kawasan agropelancongan dengan mempelbagaikan produk jualan dan tanaman.

Timbalan