PUTRAJAYA – Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menegaskan bahawa buku teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah Tingkatan Empat telah mematuhi semua proses penerbitan bagi menjamin kualiti