Mereka yang bukan petugas perubatan termasuk bahagian pentadbiran, tidak dimasukkan dalam senarai penerima.