Anak sungai di selatan Pantai Teluk Akuan didapati berubah warna kesan
daripada aktiviti kuari di Kompartmen 22 hutan tersebut yang merupakan
Hutan Simpanan Kekal.