Ia selaras dengan usaha kerajaan negeri dan pusat dalam menyelesaikan masalah gangguan bekalan, kualiti dan tekanan air, menurut Air Kelantan Sdn Bhd.