Pemberian moratorium secara automatik selama enam bulan juga akan meningkatkan aliran tunai kepada sektor ekonomi malah juga boleh merancakkan aktivitinya.