Mesti ada sebab kenapa kenapa Yang di-Pertuan Agong tidak mahu atau pun mensyaratkan supaya Parlimen atau DUN tidak bersidang, kata Prof Madya Dr Shamrahayu Abd Aziz.