“CAC berperanan mengenal pasti pesakit yang sesuai untuk dipantau di rumah termasuk pesakit yang berkemungkinan menjadi lebih teruk,” maklum menteri kesihatan.