Mujahid mendakwa kata-kata fitnah itu antara lain membawa maksud dia membenarkan masyarakat, khususnya yang beragama Islam, terlibat dalam aktiviti LGBT.