Ini berdasarkan peningkatan Indeks Pelopor (IP) kepada 109.1 mata pada November 2020 berbanding 120.1 mata pada tempoh sama 2019.