Mereka menggesa kerajaan mengambil lebih ramai kakitangan dan menggunakan penyelesaisan teknologi bagi memastikan tiada kontak rapat pesakit yang terlepas.