Inisiatif berkenaan merupakan platform JPNK bagi membantu pelajar di kawasan yang tidak mempunyai capaian internet.