Kerajaan disarankan agar mempertimbangkan semula kadar had pengeluaran bagi inisiatif i-sinar.