Kebanyakan mereka terima suntikan bekerja dalam sektor yang diberikan keutamaan.