KPPK telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Kesatuan Eropah (EU) serta negara-negara anggotanya berikutan kempen antiminyak sawit.