PIBGN mencadangkan agar sebuah pusat rujukan Pengajaran Dan Pembelajaran di Rumah (PDPR) diwujudkan di setiap Jabatan Pendidikan.