Kementerian Kesihatan mengambil beberapa pendekatan bagi meringankan beban sistem kesihatan awam akibat peningkatan jumlah pesakit Covid-19.