Kumpulan itu berpendapat bahawa ia akan membantu mengurangkan kluster penjara kluster komuniti yang berdekatan.