Laporan itu berkata bahawa kerajaan secara agresif melanggar kebebasan
bersuara serta melakukan serangan terhadap
media.