Angka ini telah meningkat kepada kadar 40 peratus berbanding dengan semasa bulan lima tahun lalu, ia mencecah hampir 10 peratus.