Walau bagaimanapun, jumlah sebenar bagi kakitangan yang terlibat tidak dinyatakan dalam kenyataan pasaraya berkenaan.