Inisiatif bantuan banjir bank itu turut merangkumi penyusunan semua bayaran pinjaman, pengecualian fi dan caj untuk perkhidmatan terpilih.